Lâm Đồng: Diện tích rừng tỷ lệ nghịch với giá cà phê

Ngày 1-8, tại Đà Lạt, Sở NN-PTNT tỉnh Lâm Đồng đã tổng kết dự án trồng mới 5 triệu ha rừng giai đoạn 1999 – 2010.