Đi tìm “quyền lực mềm” của thương hiệu Việt

Có lẽ do chưa có nhiều doanh nghiệp tầm cỡ, phát triển bền vững, nên khái niệm "Quyền lực mềm" ở Việt Nam chưa phổ biển như các nước phát triển.