Quán cơm 2.000 đồng

"Quán cơm 2.000đ" ngoài ý nghĩa thiết thực là mang lại những phần cơm giá rẻ cho các cô cậu sinh viên khó khăn, người nghèo, .. nó còn mang một ý nghĩa nhân văn sâu sắc đó là biết hy sinh, sản sẻ khó khăn cùng cộng đồng. 14