Chỉ cần nghiền gạch non trộn với muối, màu là có được phân Kali

Gần đây còn có tình trạng phân bón từ phía Bắc đưa vào ĐBSCL tiêu thụ với số lượng lớn. Nguồn hàng này chủ yếu nhập lậu, có chất lượng không ổn định với giá thấp hơn nhập chính thức từ 1 triệu - 2 triệu đồng/tấn nên được nhiều người mua. 6