Đã chi 1 tỷ USD nhập khẩu phân bón trong 10 tháng đầu năm

Theo báo cáo của Bộ Công thương, Việt Nam đã nhập khẩu 3,3 triệu tấn phân bón với giá trị 1,09 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm 2014, giảm 14,1% về số lượng và giảm 24,2% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. 3