Cà phê Việt Nam được mời tham gia sàn New York

Sở giao dịch hàng hoá New York (NYBOT) muốn các nhà kinh doanh cà phê robusta của Việt Nam tham gia giao dịch cà phê kỳ hạn tại sàn New York