Xử lý nợ thuế ở Đắk Lắk: Thừa bất cập, thiếu căn cơ!

Nợ thuế, nhất là nhóm nợ khó thu liên tục tăng trong thời gian qua khiến dư luận băn khoăn, phải chăng công tác quản lý và xử lý nợ thuế đang có vấn đề (?!)