Nhu cầu hạt điều trên thị trường thế giới tăng

Giá điều giảm khoảng 7 – 10% trong tháng 9, sau khi tăng khoảng 10% trong tháng 6-7 và đi ngang trong tháng 8 - đầu tháng 9.