Bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho mùa khô Tây Nguyên

Tình trạng hạn hán nghiêm trọng ở Tây Nguyên trong mùa khô năm nay đã ảnh hưởng tới việc canh tác các loại cây công nghiệp, đặc biệt là cà phê, hồ tiêu, những loại cây cần rất nhiều nước tưới.