3.500 tỷ hỗ trợ ngành thủy sản, gạo và cà phê

Ngân hàng Quốc Tế (VIB) vừa triển khai 3 chương trình hỗ trợ đặc biệt cho các doanh nghiệp thuộc ngành gạo, thủy sản và cà phê mang tên “VIB chung tay xuất khẩu cafe Việt”