Nâng cao giá trị nông sản xuất khẩu? – Chuyên gia nói gì?

Ý kiến của các chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc đề ra hướng đi cho ngành xuất khẩu nông sản.