Giá cà phê rớt thấp nhất kể từ đầu năm 2009 đến nay

Ngày 23.2, giá càphê ở Luân Đôn chỉ còn 1.226USD/tấn nhân, giá FOB tại TP.Hồ Chí Minh chỉ còn 1.156USD/tấn.