Tìm hiểu về Mua ròng – bán ròng của các quỹ đầu cơ trên thị trường cà phê

Trên sàn kỳ hạn, các quỹ đầu cơ là một lực lượng quan trọng. Lượng tiền của họ đưa vào (mua: long) hay bán ra (bán: short) như là dầu bôi trơn cỗ máy thị trường hay ta thường gọi là “thanh khoản” (liquidity) của sàn kỳ hạn.