(29-08-2015) Mua ròng / bán ròng? Đầu cơ đang bán hay mua ròng?

Tiếng Anh cho Kinh doanh cà phê-Dễ quá! English For Coffee Commodity Trading. It's so easy! Mua ròng/Bán ròng. Cập nhật để bạn biết tuần qua giới đầu cơ chuyển sang bán hay mua?