Video: Cà phê mỏi mòn chờ mưa

Trong tuần qua một vài địa phương ở Tây Nguyên đã có những cơn mưa đầu mùa nhưng chưa đều khắp, đặc biệt một số vùng trồng cà phê trọng điểm ở Tây Nguyên đang nắng hạn gay gắt. 4