Báo cáo tháng 10 của ICO về thị trường cà phê thế giới

Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) vừa đưa ra dự báo, sản lượng cà phê thế giới sẽ tăng 10,92% trong niên vụ 2010/11.