Tin tức về mã số vùng trồng các loại nông sản Việt Nam

Mã số vùng trồng là mã số định danh cho một vùng trồng nhằm theo dõi và kiểm soát tình hình sản xuất; kiểm soát sinh vật gây hại; truy xuất nguồn gốc nông sản.

Đọc thêm để tìm hiểu mã số vùng trồng là gì?