(06-03-2016) Cà phê đắng đến bao giờ?

Đồng nội tệ Real Brazil (BRL) bật tăng mạnh. Đấy cũng là một yếu tố giúp giá cà phê arabica New York tăng mạnh vào ngày thứ Sáu cuối tuần qua (04-03-2016). 2