Áp dụng lãi trần vay 15% cho lĩnh vực nông nghiệp

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 14 quy định về trần lãi suất cho vay bằng VND đối với một số lĩnh vực ưu tiên là 15% một năm. 2