Thị trường cà phê: những dấu hiệu đáng ngờ

Trong thời gian qua, nhiều người vui mừng vì giá arabica Ice New York rớt thê thảm nhưng robusta Liffe NYSE hầu như bình chân như vại. 12