Doanh nghiệp cần vốn hơn hỗ trợ lãi suất

Nhiều DN mua tạm trữ cà phê kiến nghị cần kéo dài thời gian vay vốn hơn là hỗ trợ lãi suất. 1