Tìm hiểu thị trường cà phê, bài 2: Dầu hỏa đốt cháy giá cà phê

Trong bài 1 bàn về phân tích và dự đoán, tác giả có đưa ra ví dụ đề cập đến chuyện khi giá dầu hỏa tăng. Trong bài này mời bà con tìm hiểu về sự tác động của giá dầu hỏa lên giá cà phê. 22