(15-10-2015) Khô hạn tại Brazil quyết định giá cà phê nay mai?

Nói cung ứng arabica thiếu trên thị trường thì không phải, vì khi cân đối lượng xuất bán của Brazil trong nhiều tháng qua, ta có thể kết luận “nói vậy mà không phải vậy" 23