Xu hướng giá cà phê tuần 24 (từ 08-12/06/2015)

Liệu hướng tích cực còn tiếp tục trên sàn cà phê? Đó là câu hỏi nóng lòng của nhiều người đang chờ trả lời. 3