HTX cà phê Minh An: thông tin bán thương hiệu là không chính xác

HTX Minh An đề nghị nhượng miễn phí một phần nhãn “Coffee Đức Lập Dakmil” và thương hiệu “Coffee Minh An Đức Lập” cho tỉnh Đăk Nông để được vay vốn kinh doanh. Đơn vị này cũng bác thông tin bán 2 thương hiệu cho Trung Quốc. 4