Giá vắt tức thiếu hàng, nhưng giá cà phê vẫn giảm (ngày 22/07/2015)

Hình như thế của cà phê có khác so với các sàn hàng hóa khác. Ngày 20-7, khi giá trị đồng USD tăng, hai sàn cà phê kháng cự rất giỏi để giá vững