Ngăn chặn tình trạng mất rừng ở Tây Nguyên

9 tháng qua, toàn vùng Tây Nguyên đã xảy ra khoảng 5.000 vụ vi phạm Luật bảo vệ và Phát triển rừng.