Tìm hiểu thị trường cà phê kỳ hạn

Rất nhiều người đồng ý với bằng chứng cho rằng thị trường tương lai bắt nguồn vào khoảng thế kỷ thứ 17 trên thị trường gạo của Nhật Bản. 9