Tìm hiểu về thị trường cà phê kỳ hạn

Hiện có khá nhiều tranh luận về việc ra đời của Thị trường tương lai (Futures Exchange) - TTTL. Tuy nhiên rất nhiều người đồng ý với bằng chứng cho rằng thị trường tương lai bắt nguồn vào khoảng thế kỷ thứ 17 trên thị trường gạo của Nhật Bản. 9