(21-01-2016) Thấy gì khi giá cà phê rớt chóng mặt

Kinh doanh hàng hóa nguyên liệu thời nay mà không lưu ý đến yếu tố tiền tệ, đặc biệt là đồng USD thì chỉ có “bán nhà” 3