Giá nông sản diễn biến khó lường

Trong ngắn hạn giá gạo thế giới có thể không tăng không phải do thế giới dư thừa lúa gạo, mà do kinh tế khó khăn nên tiêu thụ gạo toàn cầu giảm nhẹ.