Yếu tố nào ảnh hưởng giá cà phê nhất đến hết năm 2016?

Dù có nói thế giới thiếu hụt cà phê nhiều hay ít, chuyện này sẽ không quan trọng mấy so với các yếu tố... 11