(23-02-2016) Giá kỳ hạn robusta từ chối hỗ trợ từ sàn arabica. Vì sao?

Giá kỳ hạn cà phê robusta London phiên giao dịch đầu tuần ngày hôm qua 23-2 đã cự tuyệt sự hối thúc của sàn arabica New York để đi con đường riêng của mình. 6