Cà phê, rượu không liên quan đến bệnh động kinh

Một nghiên cứu mới cho biết, việc phụ nữ uống cà phê hay rượu không có mối liên hệ gì với việc sinh con mắc bệnh co giật hoặc động kinh. 1