Ngành điều Việt Nam nguy cơ tụt hạng

Diện tích và sản lượng giảm, năng suất không cao khiến ngành chế biến - xuất khẩu điều Việt Nam đứng trước nguy cơ rơi xuống vị trí thứ 4. 2