Cải thiện thanh khoản, giao dịch hàng hóa sẽ khởi sắc

Cuối tuần trước, Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (VNX) tổ chức hội thảo "Kinh tế Việt Nam và các kênh đầu tư 2011". 3