Cải thiện thanh khoản, giao dịch hàng hóa sẽ khởi sắc

Cuối tuần trước, Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (VNX) tổ chức hội thảo "Kinh tế Việt Nam và các kênh đầu tư 2011". Theo quan điểm của các diễn giả, đầu tư hàng hóa đang nổi lên là một kênh đầu tư thay thế các kênh đầu tư truyền thống và thời gian tới hứa hẹn hấp dẫn, sôi động hơn nếu cải thiện được thanh khoản. 3