Cung tơ chiều

Những mảnh hồn đơn lẻ ấy thường dừng chân ghé lại tìm một chút xoa dịu ở quán café lập dị khác thường mà lắm kẻ bảo rằng “tối mù mù và nghe một người đàn bà điên hát” – Cung Tơ Chiều. 12