Tăng giá bán than cho sản xuất phân bón: Nông dân thêm khó

Với quyết định này chắc chắn các doanh nghiệp sẽ gặp rất nhiều khó khăn, còn nông dân lại đang phải đối mặt với giá phân bón tăng cao.