Lâm Đồng: “Thủ phủ” nông nghiệp công nghệ cao

Là tỉnh vùng Nam Tây Nguyên, Lâm Đồng có nhiều thuận lợi để phát triển nông nghiệp do khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp SX nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như rau, hoa, chè, cà phê...