Bí ẩn của cà phê

Tôi quan niệm khi muốn làm đạo sĩ thì người ta uống trà, muốn làm võ sĩ thì người ta uống rượu, còn muốn mơ màng như thi sĩ thì phải uống cà phê. Quan niệm trên giờ đã trở nên lạc hậu vì ngay cả những thành phần xã hội khác, từ thương gia […]