Tập đoàn cà phê Thái Hòa khốn khổ vì đâu?

Phát hành 30,25 triệu cổ phiếu để huy động vốn, nhưng Tập đoàn cà phê Thái Hòa chỉ chào bán được... 60 cổ phần. Từ đây, những vấn đề nghiêm trọng của tập đoàn này bắt đầu hé lộ. 12