Cà phê có thể giảm nguy cơ bị trầm cảm ở phụ nữ

phụ nữ uống từ 2-3 tách cà phê mỗi ngày sẽ giảm được 15% nguy cơ bị trầm cảm và giảm tới 20% nguy cơ này nếu uống 4 tách cà phê/ngày. 1