Việt Nam đang thả nổi, thiếu tiêu chuẩn về chất lượng trước khi xuất khẩu sầu riêng?

Sầu riêng Việt Nam tại thị trường Trung Quốc không được đánh giá cao bằng sầu riêng Thái Lan, do thiếu tiêu chuẩn trước khi xuất khẩu.