Bộ NN&PTNT ‘nới tay’ cho doanh nghiệp bán chất cấm?

Theo TTO – Chất trừ cỏ đã hết thời hạn được sản xuất và kinh doanh nhưng nhờ một công văn đặc biệt mà một doanh nghiệp vẫn được đặc cách kinh doanh hóa chất này. Điều này không chỉ gây bức xúc trong cộng đồng doanh nghiệp vì đối xử thiên vị mà còn […] 1