“Đạo diễn” hồ tiêu rụng lá để “làm khó” doanh nghiệp?

Hai công chức của Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Gia Lai đã “nhân danh” Chi cục BVTV mời báo chí tới làm ầm ĩ việc 7 ha hồ tiêu của một DN trên địa bàn huyện ChưPăh bị rụng lá, rụng quả 1