Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam trồng hơn 32.000ha cao su tại Lào và Campuchia

Tin từ Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam cho biết, tính đến nay, tổng diện tích cao su của tập đoàn là 272.334ha, trong đó có 32.115ha trồng tại Lào và Campuchia.