Cafecontrol: Thay đổi nhân sự lãnh đạo

Phó tổng giám đốc sẽ giữ chức Tổng giám đốc công ty. Công ty Cổ phần Giám định Cà phê và Hàng hóa Xuất nhập khẩu thông báo thay đổi nhân sự lãnh đạo như sau: – Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hải – Kế toán trưởng giữ chức Phó Tổng Giám đốc kể từ […]