Thị trường cà phê: Nhìn từ đỉnh giá

Giá cà phê tuần cuối cùng của tháng 3-2014 tăng nhưng vẫn không vượt được đỉnh giá cũ, được xác lập vào giữa tháng. 22