Tin tức về Starbucks, hãng rang xay cà phê lớn nhất thế giới - Trang 2 trên 2Trang 2

Starbucks là hãng rang xay cà phê của Mỹ có hệ thống chuỗi cửa hàng lớn nhất thế giới.

Được thành lập vào ngày 30 tháng 3 năm 1971 bởi 3 người: Jerry Baldwin, giáo viên tiếng Anh, Zev Siegl, giáo viên lịch sử, và Gordon Bowker, nhà văn.

46