(21-02-2016) Giá cà phê nội địa ở mức thấp nhất tính từ cả tuần nay

Thị trường cà phê nội địa cuối tuần lùi dần về mức 30.000-30.500 đồng/kg khi giá kỳ hạn cà phê vối London cơ sở giao dịch tháng 5-2016 sau một tuần mất 24 USD/tấn từ 1441 USD/tấn còn 1417 USD/tấn. 9