Cách chức ban giám đốc Công ty Cà phê Chư Pah

Công ty Cà phê Chư Pah thua lỗ kéo dài, làm thất thoát của Nhà nước hơn 8 tỉ đồng; sử dụng sai mục đích các khoản tiền BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động trên 1,6 tỉ đồng