Chăm sóc cà phê sau thu hoạch ở Đông Nam bộ

So với các tỉnh Tây Nguyên, việc trồng cà phê ở Đông Nam bộ không có được nhiều lợi thế do chênh lệch nhiệt độ ngày đêm không cao và mùa khô cũng không kiệt nước như Tây Nguyên. 8